Stichting Sierra Foundation

Op deze pagina's treft u de ANBI informatie aan en de informatie die nodig is om een aanvraag in te dienen bij Stichting Sierra Foundation. Dit vermogensfonds wordt geadviseerd door DoenDenkers® - VanStokkom

De stichting is statutair gevestigd in Dordrecht en de projectadministratie alsmede de 'centrale postbus functie' zijn bij VanStokkom Beheer & Uitvoering ondergebracht.
Bezoekadres: Kuipershaven 169 - 3311 AM - Dordrecht.

AANVRAGEN kunt u uitsluitend per e-mail verzenden aan: henk@vanstokkom.nl 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen en het ondersteunen van projecten en organisaties in binnen- en buitenland die van algemeen belang zijn.

Een aanvraag kan in beginsel alleen worden ingediend door organisaties die door de Nederlandse belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuurssamenstelling

  • Dhr. J. van den Berg - voorzitter
  • Dhr. S.H. Harkema - secretaris, penningmeester
  • Dhr. M.J. Romme
  • Dhr. B.W.P. van den Berg

Beleid > klik hier.

Financieel Overzicht > klik hier

Activiteitenverslag

In 2015 heeft de stichting een aantal projecten van bestaande relaties gefinancierd.

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet beloond voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Stichting Sierra Foundation.

Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel > 24422649  -  RSIN > 8185.45.239