Over DoenDenkers

Gids voor geven en meer...

VanStokkom Beheer & Uitvoering  is actief voor en namens vermogensfondsen en vermogende particulieren inzake giftenbeleid en verantwoord investeren. 

Henk van Stokkom Tom van Stokkom werken vanuit Dordrecht voor deze vermogensfondsen met partners in Nederland en oostelijk en zuidelijk Afrika.

Vermogensfondsen zijn stichtingen met een eigen vermogen. Uit dat vermogen worden door deze fondsen giften gegeven aan goede doelen. Maar investeren en lenen behoren ook tot de mogelijkheden.

Als DoenDenkers zijn we vooral actief in het richting geven aan en uitvoeren van het beleid van opdrachtgevers.

We voeren alle veldwerkzaamheden en kantoorwerkzaamheden uit voor opdrachtgevers, behalve Beslissen, Betalen en Boekhouden.

Ook aan Beleggen en Belastingzaken wagen we ons niet....

Vermogensfondsen doen niet aan fondsenwerving, VanStokkom Beheer & Uitvoering ook niet.